Val av gravsten

Skriften "Stenar berättar" är tänkt som en inspirationskälla inför valet av gravsten. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar av skriften ”Stenar berättar”, så kanske du kan räta ut ännu ett frågetecken den dagen du inte längre kan berätta hur du vill ha det.