Av ren omtanke

Att planera inför sin egen bortgång kan kännas underligt när man är mitt i livet. Men det är faktiskt nu du bör göra det och du ska se det som en omtanke om dina efterlevande - omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om dina önskemål den dag då du inte längre kan ge uttryck för dem själv.

En annan form av omtanke är teckna en begravningsförsäkring och på så sätt se till att alla kostnader för din begravning är garanterade – vad som än händer.