Auktoriserad begravningsbyrå

Hur vet man om en byrå är auktoriserad?

Samtliga 400 auktoriserade begravningsbyråer har en tydlig skyltning med den viktiga auktorisationssymbolen. Gemensamt för dessa byråer är det att alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att kunna erbjuda högsta kvalitet och professionalism utan att mista det personliga och lokala engagemanget.

Mer om auktorisationskraven

Om du vill veta mer och få ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad
begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se

Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå. Du är varmt välkommen närhelst du behöver vår hjälp.

Vår auktorisation – din trygghet

Helgeådalens Begravningsbyrå är en auktoriserad begravningsbyrå. För att bli auktoriserad krävs att våra medarbetare genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. 

Du kan se auktorisationen som en trygg garanti för att vi har kompetensen att ge rätt hjälp och stöd – och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation följer vi auktorisationens stränga regler. 

  • Familjesidan
  • SBF
  • Livsarkivet