Juridik

Juridiska frågor

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor kring juridiska spörsmål. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Helgeådalens Begravningsbyrå har tillgång till.

Vid ett dödsfall måste man t ex upprätta en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder, så kallad bouppteckning. Arbetet med denna ska påbörjas inom tre månader från dödsdagen och lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet. Vi kan bistå med att få bouppteckningen sakkunnigt upprättad och även med genomförande av arvskifte och dödsboförvaltning.

  • Familjesidan
  • SBF
  • Livsarkivet