Omtanke

Av ren omtanke

Att planera inför sin egen bortgång kan kännas underligt när man är mitt i livet. Men det är faktiskt nu du bör göra det och du ska se det som en omtanke om dina efterlevande – omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om dina önskemål den dag då du inte längre kan ge uttryck för dem själv.

En annan form av omtanke är teckna en begravningsförsäkring och på så sätt se till att alla kostnader för din begravning är garanterade – vad som än händer.

Val av gravsten

Skriften ”Stenar berättar” är tänkt som en inspirationskälla inför valet av gravsten. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar av skriften ”Stenar berättar”, så kanske du kan räta ut ännu ett frågetecken den dagen du inte längre kan berätta hur du vill ha det.

Vem betalar?

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till en begravning. Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning, om den avlidne inte har nedtecknat sina önskemål i t.ex. Livsarkivet.

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring. Här kan du läsa mer om en av de allra förmånligaste – Memento Begravningsförsäkring (öppnas i nytt fönster)

  • Familjesidan
  • SBF
  • Livsarkivet