Personal på Helgeådalens Begravningsbyrå

Vi som arbetar här

Den personliga kontakten kan förstås aldrig ersättas av en hemsida. Därför är det viktigt att du alltid ska känna dig välkommen in till oss för personlig rådgivning och hjälp. Här nedan får du en kort presentation av oss som arbetar på Helgeådalens Begravningsbyrå. 

Från vänster i bilden:
Malin Ujvari – Begravningsentreprenör sedan 2008
Kristina Sander – Ägare och i branschen sedan 1989, auktoriserad bouppteckningsförrättare, dessförinnan musiker med kantorsutbildning sedan 1977.

 Camilla Karlsson –  Florist sedan 80-talet, mycket duktig och har ju träffat på anhöriga från ”blomstersidan”.

Vår historia

Två byråer i branschen sedan 1989, huvudkontoret ligger i Broby. En filial i Osby, därav namnet ”Helgeådalens Begravningsbyrå”, då Helge å flyter genom ”hela distriktet”.

  • Familjesidan
  • SBF
  • Livsarkivet