Hur vet man om en byrå är auktoriserad?

Samtliga 400 auktoriserade begravningsbyråer har en tydlig skyltning med den viktiga auktorisationssymbolen. Gemensamt för dessa byråer är det att alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att kunna erbjuda högsta kvalitet och professionalism utan att mista det personliga och lokala engagemanget.