Vår auktorisation – din trygghet

Helgeådalens Begravningsbyrå är en auktoriserad begravningsbyrå. För att bli auktoriserad krävs att våra medarbetare genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. 

  Du kan se auktorisationen som en trygg garanti för att vi har kompetensen att ge rätt hjälp och stöd - och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation följer vi auktorisationens stränga regler.